عکس ها

!تصویری جعلی از عماد مغنیه که توسط ذاکری جعل  شده و تیمرمن در سایتش گذاشته
(اسم اصلی ذاکری: علیرضا سلیمان پاک)

http://www.kentimmerman.com/news/zakeri-mughniyeh_photos.pdf

 (Fake Photo)تصویر جعلی عماد مغنیه نزد خامنه ای
Haj Imad muqniah (2) 

(Original)این هم تصویر اصلی که ذاکری جعل کرده, قضاوت با شما.

Original Image 1

امیر سرلشگر سلیمی فرمانده كل ارتش

Original Image 2

سایت تیمرمن 
Screen shot 2013-07-29 at 5.01.56 AM

Zakeri-Alone[1]

Screen-shot-2013-07-14-at-12.37.43-AM[1]

Screen-shot-2013-07-13-at-6.00.29-PM[1]

az-did-sazmanhay-ettelaati-150x150 az-did-matbooat-150x150 zakeri-interrogating-150x150 zakeri-martial-art-150x150 zakeri-thinking-150x150 zakeri-with-kgb-150x150 zakeri-15-years-from-now-150x150 zakeri-during-his-childhood-150x150 zakeri-giving-advice-to-other-intelligence-services-150x150 zakeri-with-iran-intelligence-150x150 zakeri-in-antalya-when-he-broke-his-foot-150x150