شغل فعلی

مطمئنا در آمد ایشان از چندین راه میباشد، ولی چندین راه در آمد ایشان از این قرار است:
۱- اخاذی و تهدید – روشی که ایشان توسط جمهوری اسلامی با آن بزرگ و تربیت شده یعنی بازجویی یکی از روش هایی است که ایشان برای گرفتن پول استفاده میکند.
۲- ساخت اطلاعات و اخبار دروغ و قاطی کردن آن با کمی اطللاعات درست و فروختن آن به چندین سایت و یا احتمالا از طریق مصاحبه. منتها بخاطر اینکه ایشان هیچ شهرت خوبی از لحاظ شخصیتی و صداقت ندارند تنها راهی که ایشان میتواند اخبارشان را بفروشد از طریق واسطه میباشد، که از این راه سهمی هم عاید ایشان میگردد.

دقیقه ۱:۱۵:۳۰ مصاحبه با آقای سربی