جعلیات فیسبوک

در ماه آگوست ٢٠١٣ ذاکری یک حساب کاربری فیسبوک جعلی به اسم جواد ظریف درست کرد که خواست عده ای را فریب دهد.
در ماه سپتامبر ٢٠١٣ حساب کاربری فیسبوک نعیمه اشراقی نوه خمینی را جعل کرد.

Naeimeh Eshraghi يك صفحه جعلى با نام مشابه من ايجاد شده است. كامنت ها و پيام هاى دور از اخلاق و ادب منتشر مى كند. از همينجا اعلام مى كنم اين صفحه متعلق به من نيست و من همچنان سعه صدر پيشه كرده ام. به جهت عدم تداخل با اين پيج جعلى، هيچ كامنت و ويا پيامى نخواهم داد و هر آنچه با كلمات سخيف تاكنون دريافت كرده ايد متعلق به من نيست در اینجا "ساحت" اشتباهی نوشته شده از علامات ذاکری

Naeimeh Eshraghi
يك صفحه جعلى با نام مشابه من ايجاد شده است.
كامنت ها و پيام هاى دور از اخلاق و ادب منتشر مى كند. از همينجا اعلام مى كنم اين صفحه متعلق به من نيست و من همچنان سعه صدر پيشه كرده ام.
به جهت عدم تداخل با اين پيج جعلى، هيچ كامنت و ويا پيامى نخواهم داد و هر آنچه با كلمات سخيف تاكنون دريافت كرده ايد متعلق به من نيست

در اینجا “ساحت” اشتباهی نوشته شده از علامات ذاکری

——————————