عکس ها

!تصویری جعلی از عماد مغنیه که توسط ذاکری جعل  شده و تیمرمن در سایتش گذاشته (اسم اصلی ذاکری: علیرضا سلیمان پاک) http://www.kentimmerman.com/news/zakeri-mughniyeh_photos.pdf  (Fake Photo)تصویر جعلی عماد.

Read More

شخصیت ایشان

۱- انسانی بسیار دروغ گو میباشد ۲- انسانی بیرحم و تقریبا میشود گفت انسانیتی در ایشان موجود نیست، البته اینها از کسی که دهها سال.

Read More

شغل فعلی

مطمئنا در آمد ایشان از چندین راه میباشد، ولی چندین راه در آمد ایشان از این قرار است: ۱- اخاذی و تهدید – روشی که.

Read More

گزارش تهدید

بنابه بعضی گزارشات، کسانی که به هر نوعی مورد تهدید و یا اذیت و یا ارعاب از طرف ذاکری هستند میتوانند به این سازمانها گزارش.

Read More

حمید رضا ذاکری کیست

:اسم و مشخصات حمید رضا ذاکری متولد ۳ مارس ۱۹۶۴ در شهر اصفهان میباشد، البته حمیدرضا ذاکری اسم واقعی ایشان نمیباشد، یکی از نشانه های.

Read More

جعلیات فیسبوک

در ماه آگوست ٢٠١٣ ذاکری یک حساب کاربری فیسبوک جعلی به اسم جواد ظریف درست کرد که خواست عده ای را فریب دهد. در ماه سپتامبر.

Read More